Microsoft công bố chương trình “CLAS Expara Startup Accelerator”

Ngày 1/11, Microsoft, Expara Việt Nam và Công ty TNHH Customer Loyalty and Acquisition Services (CLAS) chính thức giới thiệu chương trình mang tên “CLAS Expara Startup Accelerator”, dự kiến hoạt động dự án được tổ chức tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp khởi nghiệp.