Thêm tính năng Instant Search vào Youtube

Nếu bạn thấy thích thú với Google Instant, và trang Youtube Instant vậy thì tại sao bạn lại không tích hợp tính năng search instant vào YouTube luôn...