TP HCM sẽ mua kết quả nghiên cứu khoa học

Sở KKH-CN TP HCM phải nhanh chóng nghiên cứu những điều khoản để tiến tới mua sản phẩm nghiên cứu khoa học như mua một món hàng, thay vì tập trung vào việc cấp kinh phí để thực hiện các công trình nghiên cứu.