TP HCM: Lấy lương “khủng” để “nhử” nhân tài

TP HCM đã quyết định kể từ đầu năm 2015, sẽ áp dụng nhiều cơ chế đặc biệt, kể cả là chế độ lương hấp dẫn, lên tới 150 triệu đồng/tháng để thu hút nhân lực chất lượng cao, tạo đột phá về khoa học và công nghệ (KH&CN).