Điều gì xảy ra khi lỗ đen chết?

Một giả thuyết mới cho rằng, một lỗ đen có thể chết bằng cách biến thành "lỗ trắng", vốn theo lí thuyết hành xử hoàn toàn trái ngược với lỗ đen.