Android sẽ có logo chữ mới?

Logo chữ Android màu xanh đã tồn tại được hơn 5 năm kể từ khi nó xuất hiện đầu tiên chiếc HTC G1 được phân phối bởi T-Mobile. Tuy nhiên, tới đây có thể Google sẽ tinh giản dòng chữ này.