Vì sao phải đổi mã vùng điện thoại cố định?

Số lượng thuê bao di động ngày càng tăng nhưng thuê bao cố định ngày càng giảm đã bộc lộ sự thiếu hiệu quả trong quy hoạch, nên đổi mã vùng điện thoại cố định để dồn đầu số cho di động.