Cục Bản quyền cảnh báo doanh nghiệp về đảm bảo an ninh mạng

Nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về Luật Sở hữu trí tuệ và ngăn ngừa nguy cơ tấn công đến từ phần mềm không bản quyền, Cục Bản quyền Tác giả vừa triển khai tuyên truyền, cảnh báo đến một số doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM.

Ứng dụng độc ồ ạt tấn công smartphone Android

Số lượng các ứng dụng độc xuất hiện và giăng bẫy người dùng trên Google Play ngày càng tăng và cách duy nhất để tự vệ là cài ngay một ứng dụng bảo mật tốt, thận trọng khi tải các ứng dụng mới, luôn để mắt đến các bản sao kê thẻ tín dụng ngân hàng.