Thương mại hóa các sáng chế KHCN

Chiều 25/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị tổ chức kí kết hợp tác thương mại hóa sáng chế, phát triển thị trường doanh nghiệp khoa...