Chơi game giảm cơ hội vào đại học

Nghiên cứu của đại học Oxford (Anh) cho thấy đọc sách có thể làm tăng cơ hội có việc làm tốt trong khi chơi game làm giảm cơ hội vào đại học.