Tận dụng tối đa camera của iPad 2

Camera đôi của iPad 2 không chỉ đơn thuần chụp ảnh cơ bản. Nếu biết khai thác những ứng dụng sẵn có, người dùng có thể tạo ra những bức ảnh độc đáo...