Thuê bao 11 số: Sim rác hay không rác?

Bộ TT&TT khẳng định, lượng thuê bao 11 số và 10 số hiện ngang bằng nhau, trong khi các đại lí cho biết, bán sim 11 số đang đảm bảo 70% doanh thu mỗi ngày.