Intel phát triển tai nghe theo dõi nhịp tim

Dựa trên sự đối tác với công ty của rapper nổi tiếng Curtis "50 Cent" Jackson, Intel nuôi ý tưởng ra mắt chiếc tai nghe cho tập thể dục có chức năng theo dõi nhịp tim.