Thông Tin Công Nghệ

Lộ video trải nghiệm Galaxy S4

Sau khi rò rỉ những hình ảnh đầu tiên được cho là ảnh thực tế của Galaxy S IV, thêm một đoạn video mới được cho là video đánh giá Galaxy S IV lại được đăng tải và chia sẻ trên Internet.