Hơn 110 triệu thiết bị đã cập nhật lên Windows 10

Windows 10 là một hệ điều hành vô cùng thành công của Microsoft. Công ty này vừa tuyên bố hiện đã có hơn 110 triệu thiết bị đang chạy phiên bản này chỉ tròng 10 tuần kể từ đợt đầu ra mắt.