Cuộc cách mạng Internet thứ 3 sắp bùng nổ

Ngày nay, thiết bị được gọi là “thông minh” khi chúng kết nối Internet. Theo các nhà phân tích, thiết bị này không chỉ giao tiếp trong hệ sinh thái riêng mà phải biết giao tiếp với nhau. Lúc đó, thế giới sẽ có cuộc cách mạng Internet thứ 3.

Lợi nhuận chợ đen Internet cao hơn buôn ma túy

Theo nghiên cứu mới đây của Viện nghiên cứu chính sách RAND Corporation của Chính phủ Mỹ, chợ đen Internet có thể được coi là một nền kinh tế trưởng thành với những đặc tính tương tự như một thành phố đô thị phát triển mạnh.