Hi Admin,

Hiện nay user không có quyền delete comment đã post. Mình có thể mở tính năng này không?

yaua.

Bình luận

  • TTCN (3)
Hải Nam  30903

Thành viên chỉ có quyền sửa comment. Do đó muốn delete chắc vô sửa lại thành "nhờ BBT delete giúp" Big Grin

Thực ra cả BTV cũng không có quyền xoá mà chỉ có quyền ẩn. Vì xoá 1 bình luận sẽ làm các bình luận sau đó bị xoá theo.

yaua  104

Xoá comment

Như Facebook thì user nomal không xoá được các comment do người khác post nhưng được quyền xoá comment do mình post mà. Sao nền web mình k làm được nhỉ?

Hải Nam  30903

Xoá được (thậm chí luật bảo vệ thông tin cá nhân ở US & EU còn bắt buộc phải có chức năng này). Nhưng cái chính là xoá thì có thể làm mất ý nghĩa. Như ở Facebook, ai đó tắt tài khoản của họ, toàn bộ comment của họ biến mất, nhìn các bài có comment của họ đọc chẳng hiểu gì cả, vì có một số thông tin tự dưng biến mất.

Do đó TTCN áp dụng luật: không cho xoá Big Grin