Thông Tin Công Nghệ

Công ty ChatPerf đã giới thiệu thiết bị Scentee có thể được gắn vào các điện thoại di động thông minh để gửi mùi hương cho bạn bè.Bình luận

  • TTCN (0)