Nếu như các công nghệ hiện tại trên Kinect hay Wii cho phép điều khiển bằng cử chi thông qua camera hoặc cảm biến đặt trên cơ thể, thì mới đây một nhóm nhà khoa học tại Đại học Washington đã đi thêm một bước xa. Không cần cảm biến hoặc camera, mà sóng vô tuyến (chẳng hạn như Wi-Fi) có thể dùng như ra-đa để nhận diện ra cử chỉ của bạn dù bạn ở bất kì đâu trong nhà.Bình luận

  • TTCN (0)