RAMRush là một tiện ích quản lý bộ nhớ hệ thống miễn phí dành cho Windows. RAMRush có thể tối ưu hóa hiệu quả bộ nhớ của hệ điều hành Windows của bạn và cũng có khả năng thu hồi lại phần dung lượng RAM lãng phí nhằm làm cho máy PC của bạn làm việc nhanh hơn. 

Ngoài việc tối ưu hoá bộ nhớ thì RAMRush cũng có thể được sử dụng để ngăn cản sự sụp đổ của hệ thống, xoá bỏ khả năng thất thoát bộ nhớ và giữ máy tính của bạn đang chạy ổn định và hiệu quả hơn. RAMRush khi hoạt động sẽ thu mình xuống System tray và là một ứng dụng rất đơn giản để sử dụng.

RAMRush hoạt động trên các phiên bản của Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008 và Windows 7. Bạn có thể tải về sử dụng miễn phí tại đây (522KB).

Các chức năng chính của chương trình bao gồm:

- Tăng cường hiệu suất của hệ thống.

- Gia tăng số lượng bộ nhớ có sẵn.

- Defragment bộ nhớ vật lý của hệ thống.

- khôi phục lại dung lượng bộ nhớ của các ứng dụng đã sử dụng trong Windows.

- Hủy bỏ sự thất thoát của bộ nhớ hệ thống.

- Ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống gây ra các vấn đề của bộ nhớ

- Hiển thị thời gian thực sử dụng phần dung lượng của CPU và RAM

- Sử dụng phím tắt để tối ưu hóa

- Hoặc thông qua Click chuột để tối ưu hóa.

- Khi hoạt động chương trình thu nhỏ xuống Sytem tray.

- Hỗ trợ chế độ tự động tối ưu hoá bộ nhớ.

- Hỗ trợ chế độ làm việc bằng dòng lệnh (ví dụ như: 'PATHOFRAMRUSH / RAMRush.exe-AutoOptimize')

Văn Huệ (Theo nirmaltv.com)Bình luận

  • TTCN (0)