Bạn thích đọc sách hàng ngày, nhưng bạn không có đủ tiền để mua sách gốc hoặc bạn nghĩ rằng mua sách in trực tuyến là việc làm lãng phí. Readprint sẽ giải quyết giúp bạn, thư viện trực tuyến miễn phí này cung cấp tổng cộng 8.000 cuốn sách.

Đó là một thư viện sách trực tuyến miễn phí cho học sinh, giáo viên, và những người đam mê trường phái cổ điển. Họ có hơn 8.000 cuốn sách trực tuyến của 3.500 tác giả.

Mỗi tác giả trang không chỉ có trang viết của tác giả mà còn là danh ngôn và tiểu sử. ReadPrint (www.readprint.com) là một trang web khá để đọc sách văn học miễn phí.

Bạn có thể duyệt sách dựa trên 6 hạng mục

1.Tiểu luận ( Essays )

2.Tiểu thuyết ( Fiction )

3.Thể loại khác tiểu thuyết ( Non-Fiction )

4.Plays

5.Thơ ( Poetry )

6. Truyện ngắn ( Short Stories )

Bạn cũng có thể kiểm tra sách dựa trên tên tác giả như "William Shakespeare" và chủ đề như "The Origin of Species".

Hiếu Tròn (Theo techno360.in)
Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Người VN mà đọc “Nguồn gốc của loài” bằng tiếng Anh chắc xỉu Big Grin Biết ở đâu đọc sách tiếng Việt không bạn?