Nhóm phát triển Zend Framework vừa công bố phiên bản thử nghiệm beta 0.9.0 với hi vọng đây là bản thử nghiệm đầu tiên và duy nhất trước khi tung ra phiên bản ổn định.

Chúng tôi rất vui sướng công bố phiên bản Zend Framework beta 0.9.0. Đây là bản beta đầu tiên của Zend Framework. Nó đánh dấu một cột mốc mới của đề án này, bởi vì chúng tôi đang tiến hành thiết lập trong phiên bản này các tính năng của Zend Framework 1.0, và chúng tôi cũng sẽ bảo đảm sự tương thích với các phiên bản cũ, đồng thời có một interface ổn định.

Những thay đổi trong phiên bản này bao gồm: 3 components được chuyển vào nhân (Zend_Translate, Zend_Auth và Zend_Db_Adapter sử dụng mysqli), cải tiến bộ đệm đầu ra (output buffering) của MVC, Zend_Mail features, Zend_Service_Audioscrobbler, Zend_Service_Delicious và Zend_Service_Simpy... Xem thông báo đầy đủ.

(theo PHP developer) 
Bình luận

  • TTCN (0)