MySQL không hề bị lỗi bảo mật nào trong các phiên bản hiện hành: 5.0.37, 5.1.16-beta và 5.2.3-alpha (community), 5.0.36 (enterprise), 4.1.22 (bản cũ).

Với PHP, khá nhiều lỗ hổng bị phát hiện trong "tháng bảo mật PHP" này. Tốt nhất nên nâng cấp lên phiên bản 5.2.1 và chờ đợi bản 5.2.2 phát hành đầu tháng tư.

Phiên bản 4.4.6 đã được ra mắt, tuy nhiên, bản 4.4.7 cũng được gấp rút thực hiện (cùng lúc với 5.2.2). Trong tuần này, 9 cảnh báo bảo mật liên quan đến các ứng dụng: Gallery, Horde, PHP Nuke, PostNuke, WordPress, ming, phpBB, phpMyAdmin và vBulletin.

(theo Nexen)Bình luận

  • TTCN (0)