Theo quyết định công bố thủ tục hành chính mới của Bộ TT&TT có hiệu lực từ ngày 3/3/2014, Sở TT&TT hoặc UBND quận, huyện là cơ quan cấp mới, sửa đổi bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lí của Bộ TT&TT gồm 4 thủ tục: cấp mới - sửa đổi bổ sung - gia hạn - cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Cả 4 thủ tục hành chính này đều do Sở TT&TT hoặc UBND quận, huyện thực hiện.

Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp giấy chứng nhận phải thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lí do để các tổ chức, cá nhân và cơ quan cấp giấy đăng kí kinh doanh biết.

Với 3 thủ tục hành chính còn lại (sửa đổi bổ sung - gia hạn - cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng), thời hạn giải quyết mỗi thủ tục của Sở TT&TT hoặc UBND quận, huyện là tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Việc phân cấp cho Sở TT&TT hoặc UBND quận, huyện quản lí các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cũng đã được Bộ TT&TT quy định rõ trong Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT quy định về quản lí điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (game online), có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2014. Cho đến ngày 10/2/2015, các điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đang hoạt động theo quy định tại Nghị định 97/2008 của Chính phủ về quản lí, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử sẽ buộc phải chuyển đổi, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 23.

Tổ chức, cá nhân muốn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải đáp ứng các điều kiện: có đăng kí kinh doanh dịch vụ này; địa điểm cung cấp dịch vụ phải cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên; tổng diện tích phòng máy tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, loại I, II, III, tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, V, và tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;...

Theo ICTnews
Bình luận

  • TTCN (0)