Phỏng vấn với ZDNet, Terry Myerson - người chịu trách nhiệm của các sản phẩm Windows, Windows Phone và Xbox - cho biết với phóng viên khi được hỏi về việc vì sao chưa có trình menu Start như đã giới thiệu tại BUILD 2014 và câu trả lời nhận được là "Chúng tôi chưa sẵn sàng".

Tại BUILD 2014 khi giới thiệu Windows 8.1 Update, Microsoft đã nhấn mạnh khá nhiều đến sự bổ sung trình đơn menu Start có giao diện Live Tile cho Windows 8.1. Đây cũng là tính năng được nhiều người dùng mong chờ và mong muốn cập nhật. Tuy nhiên, sau khi nâng cấp lên, nhiều người mới phát hiện rằng nó chưa xuất hiện.

Với câu trả lời có phần "nhạt nhẽo" này, người dùng chỉ còn "mặc định" rằng Microsoft sẽ cập nhật trong tương lai và hi vọng sẽ đến sớm.

Theo Neowin
Bình luận

  • TTCN (0)