Tuy nhiên, mới đây Mozilla cho biết họ đã kết thúc việc thử nghiệm và đi đến quyết định sẽ không bán quảng cáo ở New Tab nữa. Thông tin được Johnathan Nightingale, Phó Chủ tịch của Mozilla xác nhận.

"Rất nhiều người dùng lo lắng rằng chúng tôi sẽ biến Firefox thành một mớ hỗn độn các logo của các tổ chức, và những thứ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của người dùng, không vì lợi ích của người dùng. Điều đó sẽ không xảy ra, và đó không phải là truyền thống của Mozilla".

Trang New Tab từ lâu đã trở thành một trong các nguồn thu nhập của các hãng phát triển trình duyệt, ví dụ như Opera - một đối thủ của Firefox. Các nhà cung cấp dịch vụ trả tiền cho Opera để website của họ được xuất hiện trong phần "speed dial" của trình duyệt này. Đó cũng là một cách giúp người dùng khám phá các dịch vụ mới. Mozilla nói rằng họ cũng quan tâm tới việc giúp người dùng khám phá các dịch vụ, tuy nhiên họ sẽ không làm điều này vì tiền bạc.

"Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ tiến hành các thử nghiệm khác để xem liệu có thể thiết kế lại sao cho trang New Tab hữu dụng hơn với người dùng hay không. Chúng tôi sẽ thử nghiệm các site của mình, cũng như các site hữu ích khác trên web. Các thử nghiệm này đều là vì lợi ích người dùng, hoàn toàn không vì doanh thu và sẽ không có dữ liệu nào của người dùng bị thu thập", Mozilla cho biết.

Theo Genk
Bình luận

  • TTCN (0)