Google đã bắt đầu thử nghiệm trong giới hạn một vài tính năng xã hội mới được tạo cho sản phẩm iGoogle. Các bản nâng cấp bao gồm Chat, các hoạt động Streaming và một giao diện mới cho yêu cầu cải tiến trên trang mở đầu.

Google dự kiến mở rộng quảng cáo về phần nâng cấp của trang mở đầu vào tháng tới.

Một giao diện mở rộng mới của iGoogle gọi là Canvas, có rất nhiều cải tiến trên iGoogle cho người dùng. Google đã đổi tên trang mở đầu của iGoogle và thêm phần hỗ trợ cho một loạt các cải tiến cho người dùng để có thể  có những tùy biến nhỏ trên các trang này.

Vị trí mới của các Tab mới của iGoogle nằm phía bên tay trái của trang, và bạn có thể mở rộng các Tab để thấy được danh mục các cải tiến và các thông tin tình trang như là số lượng thư chưa đọc của Gmail. Trên đó còn có tính năng chat được lấy ra từ Gmail cho phép bạn có thể chat với những người trong danh bạ của bạn trong khi truy nhập vào iGoogle. Điều đó có nghĩa là Google có được một bộ mặt khá nhạy cảm bởi vì bạn sẽ biết khi các đối tác của bạn trên mạng.

Tính năng chat sẽ được hiển thị theo mặc định. Nó rõ ràng là Google sẽ có thể thêm các lựa chọn cho việc chia sẻ tài nguyên và gửi các vấn đề đang thảo luận tới các đối tác đang trên mạng.”

(Theo VTCnews/PCworld)Bình luận

  • TTCN (0)