Google thử nghiệm mạng xã hội

Google đã bắt đầu thử nghiệm trong giới hạn một vài tính năng xã hội mới được tạo cho sản phẩm iGoogle. Các bản nâng cấp bao gồm Chat, các hoạt động...