Nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu trang bị chip 64 bit và sử dụng nó trong các sản phẩm của mình, bao gồm cả Apple. Theo thông báo mới nhất, công ty yêu cầu các nhà phát triển đảm bảo tất cả các ứng dụng của họ hỗ trợ 64 bit vào đầu tháng 2/2015, nghĩa là còn hơn ba tháng để các nhà phát triển cập nhật ứng dụng và sẵn sàng hỗ trợ 64 bit.

Theo Apple, bắt đầu từ ngày 1/2/2015, các ứng dụng iOS mới được tải lên App Store phải hỗ trợ 64 bit và được tích hợp với iOS 8 SDK, bao gồm Xcode 6 trở lên. Hiện tại, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad Mini 2, iPad 2 Air và mini iPad 3 đã được trang bị chip 64 bit

Với thông báo mới, có thể Apple muốn các nhà phát triển trang bị tính năng cập nhật ứng dụng để ngăn chặn các vấn đề tiềm ẩn tăng lên trong tương lai.

Nguồn Ubergizmo.Bình luận

  • TTCN (0)