GSMA đề xuất phân bổ thêm bốn băng tần cho di động lên ITU

Theo ông Hermen Schepers, giám đốc cao cấp của GSMA, cho biết Ấn Độ cần bắt đầu làm việc với những băng tần này để đạt được mục tiêu của tấm nhìn của Ấn Độ đến năm 2020 có 250 triệu thuê bao di động băng rộng. Mục tiêu này đã được Thủ tướng Ấn độ là ông Modi thông qua.

GSMA cho biết nhiều nước trên thế giới đã sẵn sàng đồng ý đối với đề xuất của tổ chức này tại Hội nghị vô tuyến thế giới diễn ra vào tháng 11 năm 2015; các cơ quan quản lí trên thế giới sẽ đồng ý phân bổ băng tần này trên toàn cầu và quy định cụ thể trong thể lệ.

Các băng tần đã được nhiều nước ủng hộ và GSMA đề nghị ủng hộ từ Ấn Độ, bao gồm:

- Băng tần sub-700 MHz UHF (470–694/8 MHz).

- Băng tần L-Band (1300–1518 MHz).

- Băng tần 2,7–2,9 GHz.

- Băng tần C-Band (3,4–4,2 GHz).

Hội nghị vô tuyến thế giới là hội nghị do Liên minh viễn thông thế giới ITU, một tổ chức của Liên hiệp quốc, tổ chức để sửa đổi, bổ sung các thể lệ về thông tin vô tuyến điện và các quy định khác liên quan trên phạm vi toàn cầu.

Theo Nhandan.
Bình luận

  • TTCN (0)