Theo đó, lũy kế cả năm 2016, Digiworld đạt trên 3.800 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế cả năm thu về 67,44 tỉ đồng, so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà Hội đồng quản trị đã thông qua hồi tháng 7/2016 là 65 tỉ đồng thì công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch hơn 2 tỉ đồng.

Tính riêng quý 4/2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1.010 tỉ đồng, tăng 65 tỉ đồng so với quý 4 năm ngoái tương ứng mức tăng trưởng 7%. Lợi nhuận gộp thu về trên 70,33 tỉ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính không có nhiều biến động, tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng khá mạnh, thêm 2,3 tỉ đồng. Chi phí tài chính trong quý chiếm gần một nửa là chi phí lãi vay, còn lại chủ yếu là lỗ chênh lệch tỉ giá, trong khi quý 4 năm ngoái chủ yếu chi cho chi phí lãi vay.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cả quý hết gần 40 tỉ đồng, tăng 75% so với quý 4 năm ngoái. Chi phí này tăng nằm trong kế hoach đầu tư, gia tăng đội ngũ phục vụ các việc phát triển kinh doanh thời gian tới.

Lũy kế cả năm 2016, Digiworld đạt trên 3.800 tỉ đồng doanh thu, đạt 96% so với kế hoạch doanh thu cả năm (3.951 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế cả năm thu về 67,44 tỉ đồng, so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà Hội đồng quản trị đã thông qua hồi tháng 7/2016 thì là 65 tỉ đồng thì công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch hơn 2 tỉ đồng.Bình luận

  • TTCN (0)