Đó là một trong những chỉ tiêu được công bố tại Hội thảo “Cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cho dự án phát triển CNTT&TT tại Việt Nam” vừa được tổ chức vào ngày 25/11.

Hội thảo này được coi là diễn đàn nhằm nâng cao sự nhất quán của các đơn vị đang tham gia thực hiện dự án về cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cho dự án phát triển CNTT&TT tại VN.

Ông Hoàng Quốc Lập, Giám đốc Ban quản lý dự án Phát triển CNTT&TT, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Mục tiêu chiến lược đến năm 2010, sẽ ứng dụng rộng rãi CNTT trong các ngành, các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế, hình thành và xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, thương mại điện tử đạt trình độ trung bình khá trong khu vực.”

Ngoài ra, cũng đến năm 2010, mật độ điện thoại đạt 32 – 42 máy/100 dân, mật độ Internet đạt 8 – 12 thuê bao/100 dân, với tỷ lệ sử dụng Internet đạt 25 – 35%.

Trọng tâm của dự án phát triển CNTT-TT tại VN là xây dựng kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử, các chuẩn thông tin, CNTT, chuẩn quy trình nghiệp vụ, kỹ thuật áp dụng trong Chính phủ điện tử,…

Đến nay, toàn dự án đã có kế hoạch cho giai đoạn đầu với 67 gói thầu đã được cơ quan quản lý phê duyệt. Trong đó, có 49 gói thầu đang được triển khai, tuy nhiên, những nội dung chính của dự án hiện vẫn chưa được thực hiện. Theo đánh giá chung của ông Hoàng Quốc Lập, việc triển khai hiện nay vẫn chưa đạt 10% khối lượng công việc.

Đây được coi là diễn đàn nhằm tạo nên sự đồng bộ về nhận thức cho đại diện các cơ quan nhà nước đang chuẩn bị tham gia quá trình hoàn thiện để xây dựng Chính phủ điện tử.

Trong hội thảo này, các chuyên gia và nhóm chuyên gia cao cấp của Oracal, Cisco, IBM và Microsoft cùng trao đổi về những giải pháp và công nghệ về các sản phẩm trong các lĩnh vực cơ sở dữ liệu, hạ tầng mạng, an ninh mạng,… nhằm ứng dụng thành công Chính phủ điện tử ở VN.

(Theo VTC)


Bình luận

  • TTCN (0)