Tác giả
Opera Software
Phiên bản
12.02/12.1 beta
Trang chủ
www.opera.com
Giấy phép
Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows, OS X, Linux/Unix, HĐH khác

Trình duyệt có tốc độ cực nhanh và hỗ trợ nhiều tính năng đặc biệt.

Các phiên bản khác:

  • Nếu bạn cần phiên bản portable thì tải về tại đây.
  • Nếu bạn cần tải bản thử nghiệm (alpha, beta) thì vào đây.
  • Nếu bạn cần tải bản mới nhất (đang phát triển), xem tại đây.
Bài giới thiệu: 

Bình luận

  • TTCN (0)