Tác giả
Spyware Terminator
Phiên bản
Trang chủ
www.spywareterminator.com
Giấy phép
Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows
Ngày hôm nay, xin được giới thiệu với các bạn tiện ích mang tên Spyware Terminator. Và chắc có lẽ không cần \\\"giải thích\\\" nhiều về \\\"nhiệm vụ\\\" của Spyware Terminator vì thiết nghĩ ngay từ tên \\\"khai sinh\\\" các bạn đã rút ra được. Nhìn chung, xét về phòng chống Spyware, hiện có \\\"vô vàn\\\" ứng dụng đính mác \\\"kẻ huỷ diệt\\\" do đó thật khó cho bạn lựa chọn trình tốt và thích hợp nhất cho mình. Chi bằng hãy thử một lần \\\"xài thử\\\" Spyware Terminator biết đâu bạn lại tìm được \\\"cánh tay phải\\\" cho hệ thống của mình.

Bình luận

  • TTCN (0)