Đấu giá quyền đặt tên hoa biển

Đây là một loài hoa biển nằm sâu 800 mét dưới nước ngoài khơi bờ biển Bahamas. Người phát hiện loại hoa này - Giáo sư Charles Messing từ Trung tâm Hải dương học của Đại học Nova Southeastern (Mỹ) - đã vào eBay rao đấu giá quyền đặt tên.

Tranh cãi vì Facebook thắng kiện

Việc Facebook vừa thắng kiện tại Đức để tiếp tục duy trì yêu cầu dùng tên thật chẳng hề là tin vui đối với nhiều cư dân mạng.