Bất ngờ sản phẩm dự thi Nhân tài Đất Việt 2014

Với sự phong phú, đa dạng về đề tài, ý tưởng, sản phẩm dự thi Nhân tài Đất Việt lĩnh vực CNTT- truyền thông năm 2014 đã khiến Ban tổ chức Giải thưởng có những bất ngờ đầy thú vị...