Những điểm nổi bật đến từ công nghệ QLED TV

Thay vì phát triển OLED như các hãng công nghệ khác, Samsung tìm hướng đi mới với công nghệ Quantum Dot thế hệ mới, với các hạt chấm lượng tử thêm kim loại - được ứng dụng vào QLED TV.