Khởi nghiệp TMĐT Việt Nam: Khó mà không khó

Thương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển mạnh mẽ và mỗi năm ở Việt Nam có hàng trăm website kinh doanh trực tuyến ra đời. Đây là cơ hội, nhưng cũng là thách thức cho các doanh nghiệp.