Đi chợ bằng... máy tính công sở

Không cần trốn làm, không cần cào cấu ăn tạm ổ bánh giữa trưa để có thời gian đi "lượn", ngồi thảnh thơi trước máy tính và hưởng điều hòa...