Duyệt tài liệu trên iPhone với Soonr

Người dùng vẫn đang mong đợi một bộ công cụ văn phòng đúng nghĩa trên iPhone. Hiện đã có một số ứng dụng hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu nhưng với kích cỡ...