WiMAX và LTE: Chiến hay hoà?

Thế giới công nghệ không thể thiếu những cuộc chiến. Nhưng không phải cuộc chiến nào cũng "một mất một còn" như cuộc chiến giữa Blu-ray và...