Hệ thống GPS đang lâm nguy vì can nhiễu

Hệ thống định vị toàn cầu GPS do quân đội Hoa Kì phát triển nên từ vài thập niên trước và cho tới nay nó vẫn tiếp tục là một trong những cơ sở hạ...