Vi mạch - Kì vọng đòn bẩy chính sách

Cần ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp sử dụng sản phẩm vi mạch trong nước, khuyến khích các đơn vị nghiên cứu đăng kí thực hiện đề tài nghiên cứu sử dụng sản phẩm công nghiệp vi mạch của TP HCM. Nhà nước cần đầu tư góp vốn vào những dự án sản xuất vi mạch.