Nhẫn thông minh sẽ ra mắt vào năm tới

Nhẫn thông minh (hay được gọi là Smarty Ring) được thiết kế có thể kết nối với smartphone (điện thoại thông minh) nhờ một phần mềm...