Kết nối hai liên minh thẻ lớn nhất

Ông Tạ Quang Tiến, Cục trưởng cục Công nghệ tin học Ngân hàng tuyên bố hai hệ thống liên minh thẻ lớn nhất hiện nay, BankNet VN và SmartLink, sẽ...