Hôm nay, tắt sóng truyền hình analog ở 4 thành phố lớn

24 giờ ngày 15/8/2016 sẽ ngừng phát sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất (analog) tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ. Với động thái này sẽ chính thức hoàn thành số hóa truyền hình giai đoạn 1 ở 5 thành phố lớn.

VTC được phép phát sóng analog

Cùng với với việc đảm nhận trọng trách tiên phong thực hiện lộ trình số hoá, từ nay đến năm 2015, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC được phép tiếp tục...