Apple lớn đến mức nào?

Lợi nhuận năm 2016 của Apple là 45 tỉ USD, lớn hơn bất kì công ty nào khác trong hay ngoài lĩnh vực công nghệ.