361
Chuyên gia về: Microsoft (9), Windows 8 (5), Windows Phone 7 (5), Windows 7 (5), Mango (4), tablet (3)

Bài mới gửi

Bài viết được thích nhất

Windows 8 sẽ không đòi hỏi cấu hình cao
Gửi ngày: 14/7/2011. Có tất cả 9 bình luận và 20 bầu chọn.
Cư dân mạng Việt Nam phát sốt với Google+
Gửi ngày: 2/7/2011. Có tất cả 12 bình luận và 16 bầu chọn.
Samsung muốn sản xuất hàng loạt màn hình AMOLED dẻo vào năm 2012
Gửi ngày: 12/6/2011. Có tất cả 0 bình luận và 15 bầu chọn.
Android tiếp tục dẫn đầu thị trường di động Mỹ
Gửi ngày: 8/6/2011. Có tất cả 4 bình luận và 13 bầu chọn.
Microsoft Surface - Những điều bạn cần biết
Gửi ngày: 19/6/2012. Có tất cả 0 bình luận và 13 bầu chọn.