Samsung: “Windows 8 không tốt hơn Vista”

Jun Dong-Soo, Chủ tịch bộ phận chip nhớ của Samsung vừa đưa ra những lời không tốt đẹp dành cho nền tảng Windows 8 của Microsoft trong một cuộc họp...