Sẽ có IE10 cho Windows 7 vào hôm nay

Internet Explorer 10 (IE10) đã có mặt trên Windows 8 từ lâu, tuy nhiên trên Windows 7, người dùng vẫn phải sử dụng IE9. Điều này khiến Microsoft chưa...